Podział majątku Szczecin

Kiedy po zawarciu związku małżeńskiego nie spisuje się intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie nabyte dobra takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością pary małżeńskiej. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji jest trochę skomplikowany.

Podział majątku Szczecin – Dwa rodzaje majątku

Gdy tematem jest majątek wspólny, należą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną osobę. Zaliczamy do niego środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Kiedy chodzi o majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem małżeństwa. Z wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Co więcej wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W okresie trwania podziału majątku Szczecin nie zapominajmy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Nie ma możliwości podziału majątku Szczecin, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Możemy to zrobić tylko, kiedy wcześniej ustanowiliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Intercyza ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, gdy dojdzie do rozwodu lub separacji.

podział majątku Szczecin

Intercyza i podział majątku Szczecin

Możliwości jest kilka do przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest szybszy i tańszy. Podpisując taką umowę obie strony posiadają swój majątek osobisty, a podział majątku Szczecin jest równy, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Co z mieszkaniem po podziale majątku Szczecin?

Często jest to największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest najcenniejszym dorobkiem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą możliwością jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here